MUHAMMAD ALHADA FUADILLAH HABIB

Belajar dari Masyarakat

**_* *_* *_* *_* *_* *_**

Find Me on Facebook


    ..:: Selamat Datang di ALHADA'S WEBSITE ..::.. Semoga ALHADA'S WEBSITE Bermanfaat Bagi Semua Kalangan ..::.. Jangan Lupa Kalau Mau Mengambil Isi dari Website Ini Harap Mencantumkan Sumbernya ..::.. http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id ..::.. Terimakasih Atas Kunjungan Anda ::..

ULER MERTOBAT

diposting oleh alhada-fisip11 pada 17 November 2012
di Cerpen - 1 komentar

       ..........  Uler iku kang banget nggilani. Ora ana kang seneng marang uler. Uler iku pancen kerep mitunani wulune wae nggateli. Kang kerep nggregetake, uler iku seneng mangan gegodhongan kang isih enom utawa pupus ing pucuke pang. Uler iku mujudake mungsuh bebuyutane pak tani. Tumrape sato liya kang mangane gegodhongan uga bisa njalari ora uwohe wit-witan.

 

            Ngadepi perkara iku mau para sato ing alas banjur nganakake sepatemon. Tujuwane ngrembug anane uler mau.

 

            Kancil ngomong “yen perkara uler iku diumbarake kedawa-dawa ateges bakal tansaya akeh kang dirugekake”. Jaran nyauti “yen uler iku wes ngrugekake, kemangka gampang banget ngrembakane”. Tapi kabeh bingung banjur kepriye saiki. Lan carane kudu disingkirake. Tapi iku ora gampang, uler iku gampang ngrembaka, mapane saenggon-enggon. “lan uler iku seneng dhedhelikan ing gegodhongan. Wernane uler kaya madani rupane gegodhongan dadi bakal luwih angel dikawekani.” Kandhane singa. Nanging, kudu usaha, yen laku kejahatan iku diumbar ateges kang ngumbarake melu-melu jahat. “wis saiki diobongi wae,” usule munyuk. “mengko dhisik, rumangsamu ngobong kewan iku becik? Uler kang di obong iku padha karo ngobong alas, banjur kowe arep manggon ing endi?” panyelane kancil. “apa uler-uler iku dipasrahake manuk-manuk supaya dithuthuli dipangan?” usule jaran. “iku ancen kesenenganku.” Omonge prenjak. “sato-sato kang ana kene padha moyoki penggrangsange uler. Iki ateges ora sarujuk marang sipat kang kaya mengkono mau.” Sumelane kancil. Kabeh padha manut karo kancil. Satemene nalika padha ngrembug keanggrangsangane uler, uler-uler mau wis padha ndedingkik saka wit-witan. Mung pancen nyamari jalaran kejaba wujude cilik kaling-kalingan gegodhongan. ora ketara saka ngisor.

 

            Tumrape uler-uler kang wis tuwa umure. Mula uler-uler kang wis padha tuwa umure banjur sarujuk ngumpet lan mungkasi anggone dadi uler. Sakdurunge dipatrapi, uler-uler tuwa banjur malih dadi enthung. Nanging ndilalah, nalika wis sauntara suwe enthung-enthung mau banjur malih dadi kupu. Saiki sawise dadi kupu wis emoh mangan gegodhongan, nanging mangane sari kembang.

 

            Ya kang mengkono mau pinangka ganjaran kang ditampa dening uler. Jalaran uler-uler mau wis gelem tobat nglereni panggrangsange.

1 Komentar

TrYvFmvvBtzpIhzY

pada : 16 January 2013


"I really couldn't ask for more from this atcirle."


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :